กรมการท่องเที่ยวย้ำ “เที่ยวเมืองรอง” ลดหย่อนภาษีได้ด้วยปี 61

2-327x130

กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนคนไทยเข้าพักโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ทั้ง 86 แห่ง ใน 55 เมืองรอง พร้อมเน้นย้ำนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีภายในปี 2561 ได้

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อกระจายรายได้แก่จังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลัก

ในการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว และใบเสร็จจากการเข้าพักในโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฏหมายเท่านั้น รวมทั้งรีสอร์ตและโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

สำหรับจังหวัดที่เป็นเมืองรองที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมี 55 จังหวัด โดยมี ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปาง แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ น่าน กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 12 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก สระแก้ว ตราด จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

โดยประเภทค่าใช้จ่ายที่จะได้ลดหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย

1. ค่าบริการให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

2. ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรองตามเส้นทางที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

3. ค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวรองจ่ายให้แก่โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือค่าที่พักในโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่

กรมการท่องเที่ยวกำหนด

สำหรับในเมืองรอง 55 จังหวัด มีโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว จำนวน 86 แห่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม รวมถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อาทิ ไผ่ตาพุดโฮมสเตย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทับลานโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มโฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง จังหวัดหนองคาย นาโสกโฮมสเตย์ จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนบ้านแม่ละนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเขาจันทร์โฮมสเตย์ จังหวัดพัทลุง เป็นต้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการท่องเที่ยว 02 401 1111 หรือเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th

Scroll to Top