การท่องเที่ยวสงขลาจัดใหญ่ “วันสงขลา และสงขลาเรโทรเฟส” สร้างจิตสำนึกแทนคุณแผ่นดินและส่งเสริมการท่องเที่ยว !!

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาร่วมกับ 15 ภาคี บริหารจัดการเพื่อพัฒนาจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “วันสงขลาและสงขลาเรโทรเฟส” ขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ บริเวณกำแพงเมืองและย่านเมืองเก่าสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจ สำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน

ทั้งในส่วนของชาวสงขลาโดยกำเนิดที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศ และผู้ที่มาศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดสงขลา อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลด้วย …

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม กล่าวต่อไปว่า การกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันสงขลา” โดยเริ่มจากปีนี้เป็นต้นไป เพราะได้มีพิธีวางเสาหลักเมืองสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2385 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “สงขลาบ่อยาง” นับถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ก็จะครบรอบ 175 ปี โดยในภาคเช้า เวลา 07.00 น. จะมีการตักบาตรทำบุญเมืองบริเวณถนนนางงาม

จากนั้นในเวลา 08.00 น. จะมีพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เวลา 09.00 น. จะมีประเพณีเดินขึ้นบันไดพญานาค สักการะพระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้จะมีกิจกรรมพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยปีนี้จะเน้นในเรื่องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ตามวาระ “สงขลาสะอาด เมืองสวย น้ำใส” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ ในช่วงเดือนมิถุนายนด้วย

ส่วนในช่วงเย็นจะมีขบวนคานิวัลและนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองสงขลา ในรูปแบบใหม่ๆ ทันสมัย ภายใต้แนวคิด “สงขลาอาร์ต&ครีเอทีฟซิตี้” จากนั้นจะมีพิธีเปิดงานวันสงขลา สงขลาเรโทรเฟส และปีท่องเที่ยวสงขลา 2560 รวมทั้งการมอบรางวัล “คนดีศรีสงขลา” การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วันสงขลา : เรียนรู้อดีตเพื่อปัจจุบัน และสร้างสรรค์อนาคตที่งดงามร่วมกัน” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นชาวสงขลา และกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวสงขลาภายใต้แนวความคิด “เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย”

ส่วนในวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 จะมีกิจกรรม “สตรีทอาร์ต”และ “สตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์” การแสดงกลางแจ้งในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ พิสมัย วิไลศักด์ ,แอนฐิติมา , ฟิล์ม บงกช, อัยย วีรานุกูล, โกไข่และนายสน, มาเรียม เกรย์,เก้ง เขมวัฒน์, ไอซ์ ศรัณยู และวงดนตรีสแนปเปอร์ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดิน “สงขลาแต่แรก” “หลาด 2 เล” และอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เด่นของสงขลา มาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมและเลือกซื้อจำนวนมาก

ในฐานะที่เป็นชาวสงขลา คนหนึ่ง ผมขอเชิญชาวสงขลาที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศ ได้เดินทางกลับบ้านมาทำบุญเมืองและร่วมงานคืนสู่เหย้า ในวันสงขลา ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก หากกลับมาไม่ได้ก็ขอให้พิจารณาจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในจังหวัดที่อาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร พบปะสังสรรค์ หรือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อจะได้เป็นประเพณีที่ดีงามของชาวสงขลาสืบไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชาวสงขลา กล่าวในตอนท้าย

Scroll to Top