กำหนดการ “พิชิตยอดเขาล้อมหมวก” ตลอดปี 2560

ททท. ประจวบฯ แจ้งกำหนดการ “พิชิตยอดเขาล้อมหมวก” อ่าวมะนาว กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเฉพาะวันหยุดยาว ตลอดปี 2560 โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00-10.30 น.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ แจ้งกำหนดการ “พิชิตยอดเขาล้อมหมวก” ตลอดปี 2560 โดยทางกองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะเปิดให้ขึ้นพิชิตยอดเขาล้อมหมวกเฉพาะช่วงวันหยุดยาวเท่านั้น

โดยในปี 2560 นี้ จะมีวันที่เปิดให้ขึ้นพิชิตยอดเขาล้อมหมวก ดังนี้
เดือนเมษายน วันสงกรานต์ 13-16 เม.ย. 60
เดือนพฤษภาคม วันฉัตรมงคล 5-7 พ.ค. 60 และ วันพืชมงคล 12-14 พ.ค. 60
เดือนกรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 8-11 ก.ค. 60
เดือนสิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 12-14 ส.ค. 60
เดือนตุลาคม วันปิยมหาราช 21-23 ต.ค. 60
เดือนธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 9-11 ธ.ค. 60

ทั้งนี้ ในวันที่เปิดให้ขึ้นพิชิตยอดเขาล้อมหมวก จะเปิดให้ลงทะเบียนและวัดความดันตั้งแต่เวลา 06.00-10.30 น. สำหรับผู้ต้องการปีนขึ้นเขาล้อมหมวกควรมีสภาพร่างกายที่พร้อมสมบูรณ์ ควรใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้น ควรเตรียมน้ำดื่มในระหว่างการเดินทาง และเอาข้าวของติดตัวไปเท่าที่จำเป็นเพราะการเดินทางค่อนข้างยากลำบาก นอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติคือ ห้ามถ่ายภาพสนามบิน และห้ามทิ้งขยะบนยอดเขา เพื่อความสะอาดของพื้นที่

เครดิตภาพ : Sureerat Yaisookh

Scroll to Top