ชวนเที่ยวอุทยาน ร.2 ชมฟรีกิจกรรมย้อนยุค พร้อมรับเสด็จพระเทพฯ

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.2) ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัด “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระราชทานศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยพร้อมเพียงกัน

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น – “ลานตามรอยพ่อรู้พอเพียง” นิทรรศการอันเนื่องในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 – นิทรรศการมีชีวิต กว่าจะมาเป็นโขน สาธิตการฝึกหัดโขนและละคร ของยุวศิลปินมูลนิธิ ร.2 – นิทรรศการเครื่องแต่งกาย ชมสาธิตการสร้างเครื่องศิราภรณ์ เช่น หัวโขน ชฎา (พระ นาง) รัดเกล้า กระบังหน้า และการจัดนิทรรศการวิจิตรมณเฑียร กิจกรรมตามพระราชดำริ ประกวดวาดภาพของประชาชน และผู้สูงอายุ – กิจกรรมลานกวี “โครงการสืบสานภาษาและวรรณศิลป์” อ่านบทพระราชนิพนธ์ ร.2 ทำนองเสนาะ ขับเสภาบทเห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นต้น – นิทรรศการ “โครงการอันเนื่องมาจากสวนพรรณไม้ในวรรณคดี” – สาธิตและจำหน่ายขนมหวานขนมสายราชสกุลอันเนื่องในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทองพลุ ม้าฮ่อ มะปรางริ้ว เป็นต้น – การออกร้าน จิตรลดา จิปาถะ ร้านภัทรพัฒน์ ร้านกาชาดสมุทรสงคราม – “ลานมรดกภูมิปัญญา พาทำกิน” และ “ลานวิถีชุมชน คนสมุทรสงคราม” – สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ไข่วิจิตร หัวโขน เบญจรงค์ เป็นต้น – นิทรรศการ “เกษตรพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ” สาธิตการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เกษตรแปรรูป ผักปลอดสารพิษ

– นิทรรศการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช การเลี้ยงปลานิล ปลากระโห้ ปลาหมอเทศ ปลานวลจันทร์ทะเล

โดยกิจกรรมข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในงานฯ

นอกจากนี้ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาร้านอาหารคาวหวานพื้นบ้านนำมาออกร้านจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือก ชม ชิม ช็อป แชะ แชร์ กันอีกด้วย เช่น ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ-ใบชะคราม หอยหลอดผัดฉ่า ปลาทูนึ่ง อาหารทะเลแปรรูป และขนมไทยโบราณอีกหลายหลายชนิด

ทั้งนี้ ในวันจัดงานดังกล่าว อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) ยังได้ยกเว้นค่าเข้าชมให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(อุทยาน ร.2)

โทรศัพท์ 0 3475 1376

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 0 3475 2847- อีเมล tatsmsk@tat.or.th

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : TAT Samut Songkhram

TAT Call Center 1672

เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

Scroll to Top