ทะเลบางปู…ดูนกนางนวล

สถานตากอากาศบางปู ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ 37 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีกรมพลาธิการทหารบก กำกับดูแลและดำเนินกิจการ  สถานพักตากอากาศบางปูเป็นศูนย์รวมสันทนาการสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ภายในพื้นที่ประกอบไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่สาธิตและนิทรรศการการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน บริเวณอนุสรณ์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก สะพานสุขตา ร้านอาหารศาลาสุขใจ บ้านพักบังกะโล และอาคารที่พัก

พ.ศ.2484 สถานตากอากาศฯ ต้องหยุดดำเนินการ เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเพื่อใช้เป็นทางผ่านในการสู้รบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามมหาเอเชียบูรพา จนเมื่อ พ.ศ.2490 เหตุการณ์สงบลงจึงได้เปิดดำเนินการใหม่อีกครั้ง ต่อมาในปี  พ.ศ. 2491 กรมพลาธิการทหารบกได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบแทน และได้เปิดบริการขายอาหารและเครื่องดื่มที่บริเวณปลายสะพานสุขตา และจัดตั้งสถานพักฟื้นสำหรับทหารที่บาดเจ็บ

พ.ศ. 2536 ร้านอาหารที่ปลายสะพานสุขตาปิดให้บริการ เนื่องจากความทรุดโทรมของฐานรากอาคารชำรุดมาก ไม่ปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการ  พ.ศ. 2542 เนื่องจากสถานการณ์ภายในบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป การสู้รบตามแนวชายแดนลดน้อยลง ทำให้สถานพักฟื้นไม่มีทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบมาฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกาย กองทัพบกจึงได้มีคำสั่งยุบสถานพักฟื้น คงเหลือไว้เพียงสถานพักผ่อน พ.ศ. 2543 การปรับปรุงซ่อมแซมสะพานและร้านอาหารปลายสะพานสุขตาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมเปิดให้บริการ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกองทัพบกตลอดจนประชาชนทั่วไปในเดือนสิงหาคม 2543 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศาลาสุขใจ”

สถานตากอากาศบางปู

อนุสรณ์สถาน

สะพานสุขตา-ศาลาสุขใจ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี

ห้องนิทรรศการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)ฯ

ห้องเรียนธรรมชาติที่บางปู

นกนางนวลอพยพหนีหนาวที่บางปู

นกปากแอ่นหางดำและนกชายเลนอื่นๆ

นกกระเต็น และนกประจำถิ่นอื่นๆ

โกงกางใบเล็ก /โกงกางใบใหญ่

แสมทะเล / แสมขาว

Scroll to Top