น้ำตาไหล! เปิดใจอดีตหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่อง ประกอบเครื่องเสวยถวาย กว่า 40 ปี

เปิดใจ อดีตหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่อง กองมหาดเล็ก พระตำหนักจิตรลดา ซึ่งเป็นผู้ประกอบและดูแลเครื่องเสวย ถวายสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ท่านโปรดอาหารประเภทปลา พระองค์ท่านเสวยง่ายมาก ถือเป็นต้นแบบของข้าราชบริพาร”

CREDIT : http://www.thairath.co.th/content/757642

Scroll to Top