บางกระเจ้า….โอเอซิส ใจกลางเมือง – HANG REVIEW l ท่องเที่ยว รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร : HANG REVIEW l ท่องเที่ยว รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร

logo-web1-2-2628843 หน้าหลัก > ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว I แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพ > บางกระเจ้า….โอเอซิส ใจกลางเมือง

 

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หรือที่เรียกกันติดปากว่าสวนบางกระเจ้า ตั้งอยู่ทีบริเวณกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ล้อมรอบไปด้วยตึกสูงใหญ่ของมหานคร เพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งคลองเตยก็จะได้พบกับพื้นที่โอเอซิสที่เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนและเป็นปอดให้กับชาวกรุงเทพฯ โดยเฉพาะที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์แห่งนี้ได้จัดเป็นสวนสาธารณะที่แตกต่างกับสวนสาธารณะทั่วไปคือยังมีความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ในลักษณะของสวนที่อยู่ตามชนบท โดยในบางจุดยังดูคล้ายกับป่าตามธรรมชาติด้วย สวนศรีนครเขื่อนขันธ์คือสวนที่นักท่องเที่ยวชอบแวะมาเดินเล่น ออกกำลังกาย หรือมาขี่จักรยานกัน โดยถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนชอบขี่จักรยานเลยทีเดียว ร่มรื่นและไม่แออัดยัดเยียดเหมือนอย่างที่สวนรถไฟ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์แห่งนี้มีเนื้อที่ราว 200 ไร่ มีหอดูนกโดยสวนศรีนครเขื่อนขันธ์เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักดูนกที่ไม่ต้องออกไปต่างจังหวัดไกลๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” โดยมีพระราชดำริไว้สำหรับกรมป่าไม้ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่สีเขียวโครงการสวนกลางมหานคร หรือการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบริเวณบางกระเจ้าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน

ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น สถาปัตยกรรมเรือนไทยประยุกต์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานบูรพกษัตริย์ไทย 2 พระองค์ การแสดงออกถึงแนวคิดในการปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมดั้งเดิม ทั้งนี้เพื่อกำหนดอัตลักษณ์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สามล้อถีบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองพระประแดง รวมไปถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่ๆ นักท่องเที่ยวจะได้ชื่มชมกับความงดงามของธรรมชาติในอาณาบริเวณที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ว่าเป็น “Urban Oasis of Asia”

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในรูปแบบ”พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจ” ซึ่งนอกจากเนื้อหาด้านปลากัดและความสวยงามของปลากัดสายพันธุ์ต่างๆ ที่ได้จัดแสดงไว้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอาทิ เช่น แถมพิพิธภัณฑ์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่กระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยา อันได้ชื่อว่าเป็นปอดของ คนกรุงเทพฯ นิตยสารไทม์ ยกย่องว่าพื้นที่ตรงนี้เป็น Best Urban Oasis ของเอเชีย ใครที่มาเดินชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถสูดอากาศ บริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด ส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ บ้านรักรู้ หอโลกหอธรรม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และลานคนกล้า ซึ่งแต่ละส่วนก็จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับปลากัดไทย และความเป็นพื้นบ้านพื้นถิ่นเอาไว้มากมาย

การเดินทาง

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / หากลงทางด่วนถนนสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนครเขื่อนขันธ์ (หรือเข้าถนนวงแหวนอุตสาหกรรมแต่ไม่ต้องขึ้นสะพานภูมิพล เลี้ยวขวาที่ถนนพระราชวิริยาภรณ์แล้วซ้ายอีกทีก็ได้) ตรงมาจนสุดจะถูกบังคับเลี้ยวซ้ายเพราะข้างหน้าคือวันเวย์ ก็จะเข้าสู่ถนนเพชรหึงษ์ ตรงมาข้ามสะพาน อีกประมาณ 6 กิโลให้เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.เพชรหึงษ์ 33 หรือ ซ. วัดราษฏร์รังสรรค์ จะเป็นถนนเล็กๆซอกซอย ระวังรถสวน ประมาณ 2 กิโล  สวนศรีนครเขื่อนขันธ์จะอยู่ทางขวามือ

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  / ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย สาย 82 และ 138 รถร่วมบริการสาย 6 ลงตลาดพระประแดงแล้วต่อรถประจำทางสายพระประแดง-บางกอบัว

การเดินทางโดยทางเรือ  / จากท่าเรือคลองเตย เข้าประตู 1 สุนทรโกษา จอดรถที่ลานจอดกรมศุลกากรฝ่ายส่งออก ข้ามเรือที่ท่าเรือวัดคลองเตยนอก (เจ๊สมศรี) มีเรือใหญ่ตั้งแต่เช้ามืดถึงเก้าโมงเช้า เรือจะวิ่งส่งสามจุดเป็นสามเหลี่ยม หากเลยเก้าโมงเช้าจะมีเรือหางยาววิ่งส่งตลอดจนถึงราวสามทุ่มครึ่ง บอกว่ามาท่าเรือกำนันขาว เมื่อข้ามมาแล้วนั่งวินอีกราว 700 เมตรก็ถึงสวนศรีนครเขื่อนขันธ์

การเดินทางโดยรถจักรยาน  / จากแผนที่ของการท่องเที่ยวฯ ใช้เส้นทางวัดราษฏร์รังสรรค์มายังสวนศรีนครเขื่อนขันธ์

Scroll to Top