บุกป่าฝ่าดงขึ้นยอดเขา อุทยานฯ ภูกระดึง ชมบรรกาศแบบซาฟารี

HANG REVIRE : บุกป่าฝ่าดงขึ้นยอดเขา อุทยานฯ ภูกระดึง ชมบรรกาศแบบซาฟารี สัตว์ป่ามากมายหลายชนิดมาก ๆ

อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง สภาพทั่วไปเป็นภูเขาหินทรายใกล้กับ เทือกเขาเพชรบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของ ภูกระดึงมีความสูงจากระกับน้ำทะเลประมาณ 400 – 1,200 เมตร มีพื้นที่ราบบนเขาขนาดใหญ่คล้ายรูปใบบอน ประกอบด้วยเนินเตี้ย ยอดสูงสุดอยู่บริเวณคอกเมย มีลำธารลาดเทลงมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เกิดจากแหล่งน้ำบนภูเขาไหลไปรวมกันทำให้เป็นแหล่งต้นน้ำของ ลำน้ำพอง

ลักษณะภูมิอากาศของ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ฝนตกชุกที่สุดระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม และอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน สภาพอากาศทั่วไปบนยอดภูกระดึง แตกต่างจากสภาพอากาศในที่ราบต่ำเป็นอย่างมาก ในช่วงธันวาคม – มกราคม จะมีหมอกปกคลุม

พืชพรรณและสัตว์ป่า

ภูกระดึง เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลากหลายสายพันธุ์ เนื่องจากป่าไม้ ทุ่งหญ้า และลำธาร ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก สัตว์ที่จะพบเห็นที่ ภูกระดึง ทั่วไปจะมี ช้างป่า เก้ง กวาง หมูป่า ลิงกัง ลิงลม กระแต เม่นหางพวง และจำพวกนกอีกมากมาย ที่สำคัญมี เต่าชนิดหนึ่งที่หาได้ยาก คือ เต่าปูลู หรือ “เต่าห่าง” เป็นเต่าที่หางยาว หาดูได้ยากมาก อาศัยอยู่ตามลำธารของประเทศไทย กัมพูชา และ ลาว

แผนที่การเดินทางจาก เลย – ภูกระดึง

เรียบเรียง : HANG REVIEW

ขอบคุณข้อมูลจาก :  http://park.dnp.go.th/

Scroll to Top