เกาะไม้ท่อน (Honeymoon Island) ความสวยงามแห่งทะเลอันดามัน

ดำน้ำดูปะการัง “เกาะไม้ท่อน” ความสวยงามแห่งทะเลอันดามัน

เกาะไม้ท่อน ( Honeymoon island ) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเก็ต ที่มีชื่อว่าไม้ท่อนนั้นมาจากลักษณะของเกาะที่เหมือนท่อนไม้ยาวๆ อยู๋ห่างจากภูเก็ต ประมาณ 10 กิลโลเมตร การเดินทางไปเกาะไม้ท่อนนั้นต้องติดต่อกับทางผู้จัดทัวร์ที่จะไปเกาะไม้ท่อน เพราะเกาะไม้ท่อนนั้นเป็นเกาะส่วนตัว ด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เองเลยทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่มากนัก ยังคงความเป็นธรรมชาติมาก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลามากมายหลายชนิด

นอกจากนี้เกาะไม้ท่อนยังเป็นจุดที่ศูนย์อนุรักษณ์พันธุ์สัตว์น้ำ ได้มีการนำหอยมือเสือมาเพาะพันธุ์บริเวณหน้าเกาะและยังมีโครงการอนุรักษ์ปะการังมานานแล้วด้วย จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวน่ามาดำน้ำมาก การดำน้ำที่นี้จะเป็นการดำน้ำลึกชมความสมบูรณ์ของปะการังและสัตว์ทะเลที่มีความสวยงาม เพราะยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ ใครที่อยากจะไปชมความสวยงามของเกาะไม้ท่อนเปิดให้ได้ไปเที่ยวดำน้ำ แบบเช้าไป เย็นกลับ ที่เกาะรับนักท่องเที่ยว ประมาณ 50 คน/วัน

**ค่าใช้จ่ายในการที่ทัวร์ ประมาณ 2,700 – 3,000 บาท

– มีรถรับส่งจากที่พัก

– อุปกรณ์ดำน้ำ /  อาหารและเครื่องดื่ม

– ค่า มัคคุเทศก์ / ค่าอุทยาน

Scroll to Top