เที่ยวชุมชนเก่าแก่…ชุมชนกุฎีจีน

ชุมชนกุฎีจีน เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชุมชนแห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและเรื่องราวอันน่าสนใจมากมาย ดดยเฉพาะสัมพันธภาพภายใต้ความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชนที่ประกอบไปด้วยชาวจีน อินเดีย และยุโรป ที่อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองเป็นเวลานานกว่า 200 ปี

ตามประวัติแล้วย่าน “กุฎีจีน” หรือ ”กะดีจีน” เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เมื่อครั้งอดีตเคยเป็นที่ดินที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้พระราชทานที่ดินเพื่อให้แก่ชาวจีนและชาวโปรตุเกสได้สร้างที่อยู่อาศัย

“ขนมฝรั่งกุฎีจีน” เป็นขนมลูกผสมระหว่างจีนกับฝรั่ง ตัวขนมเป็นตำรับของโปตุเกส และหน้าของขนมเป็นจีน มีลักษณะเด่นตรงที่ใช้วัตถุดิบอย่างดีมาทำขนม คือมีแป้ง ไข่ และน้ำตาล เพียงแค่ 3 อย่างนี้ตีให้ส่วนผสมเข้ากันจนขึ้นฟู โรยด้วยลูกเกด ลูกพลับ ฟักเชื่อม และน้ำตาลทราย แล้วนำไปเทใส่แม่พิมพ์แล้วอบจนขนมสุก ซึ่งปัจจุบันยังเหลือบ้านที่ทำขนมฝรั่งกุฎีจีนอยู่เพียงไม่กี่บ้านเท่านั้น และเมื่อเรามีโอกาสมายังชุมชนกุฎีจีน ก็ไม่พลาดที่จะนำขนมฝรั่งฯ มาให้รู้จักกัน

ชาวจีนมีความเชื่อว่าหากรับประทานขนมฝรั่งกุฎีจีนแล้วจะร่มเย็น เนื่องจากชาวจีนเชื่อว่ากินฝักเชื่อมแล้วจะร่มเย็น กินน้ำตาลทรายแล้วจะมั่งคั่งไม่รู้จบเหมือนกับน้ำตาลทรายที่นับเม็ดไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีลูกพลับอบแห้ง และลูกเกด ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีราคาและมีคุณค่าทางอาหารอีกด้วย

โดยขนมฝรั่งกุฎีจีนจะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ ขนมฝรั่งกุฎีจีนแบบดั้งเดิม (ชิ้นเล็ก) คือไม่มีหน้า ตัวขนมจะมีเนื้อที่เบา นุ่ม และหอม มีรสไม่หวานมาก และแบบมีหน้าชิ้นใหญ่ โรยด้วยลูกเกด ลูกพลับ ชิ้นฟัก และน้ำตาลทราย ตัวเนื้อขนมจะแห้งฟูนุ่มร่วน ส่วนผิวด้านหน้าจะเคี้ยวกรุบๆ ด้วยเม็ดน้ำตาล ช่างเป็นขนมโบราณที่รสชาติอร่อยถูกปากเสียจริง

Scroll to Top