เปิดแล้ว!!หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครได้น้อมนำโครงการพระราชดำริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาดำเนินงานภายใต้แนวคิด “แสงแห่งปัญญา” น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยของพระราชาด้วย “ความพากเพียร” และ “การใช้ปัญญาอย่างถูกต้อง” หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอีกหนึ่งแห่ง ที่สานต่อการเรียนรู้ และการส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนทุกคน

การอ่านทำให้เราได้มีความรู้ในสิ่งที่เราอ่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามหัวข้อทีเราอ่าน อาจเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่หากอ่านมากเราก็จะมีความรู้มากขึ้น ทำให้เราได้รู้ในสิ่งต่างๆ ที่ทันโลกทันเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นข่าว ความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงของโลก การอ่านหนังสือ ทำให้เกิดสมาธิ ว่ากันว่าคนที่มีสมาธิดี อ่านหนังสือจะรวดเร็วและเข้าใจในสิ่งที่อ่าน หากฝึกสมาธิจากการอ่านให้ถูกวิธี จะทำให้เข้าใจในสิ่งที่อ่านและจดจำได้ดีมากขึ้น การอ่านไม่จำเป็นหนังสือเรียนอ่านหนังสือเพื่อ ความบันเทิง ก็ได้ การอ่านการ์ตูน อ่านนิยาย หรือไม่ก็อ่านข่าว ก็ถือว่าเป็นการอ่านที่ดี การอ่านทำให้เสริมสร้างพัฒนาสมองของเราให้ดีขึ้นได้  การอ่านหนังสือยังมีประโยชน์อีกมากมาย เพราะฉนั้นเราควรอ่านหนังสือให้มากขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 เล่ม

1. ยื่นใบสมัครสมาชิกที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร หรือกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.psclib.com/bma/opac_css/subscribe.php
(หากมีปัญหาเรื่องการสมัครสามารถ สอบถามได้ ทางอีเมล์ bkkcitylibrary.staff@gmail.com)

สถานที่ตั้ง หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เลขที่39 อาคาค ค ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สอบถามโทร 02-282-0680 (ตามเวลาทำการ)

ขอขอบคุณขอมูลจาก หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

Facebook : https://www.facebook.com/bangkokcitylibrary/

เว็ปไซด์ : https://www.bangkokcitylibrary.com

Scroll to Top