5 ที่เที่ยวงามล้ำวัดวาอาราม รวมวัดสวยน่าไปเที่ยวทำบุญ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง  อยู่ในอำเภอเกาะคา ห่างจากตัวเมืองลำปาง 18 กิโลเมตร เป็นวัดคู่เมืองลำปาง เป็นวัดที่สวยงามตัววัดทำจากไม้เกือบทั้งหมดสมบูรณ์มากที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทย ไฮไลท์สำคัญ คือ พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนปีฉลู เพราะสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู ฐานของพระธาตุทำเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์พระธาตุลำปางหลวงเป็นทรางกลมแบบล้านนา ด้านนอกบุด้วยทองจังโก ยอดของฉัตรนั้นทำด้วยทองคำแท้ มีลากสลักประจำยามต่างๆ มีรั้วล้อมรอบทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่ หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏให้เห็นอยู่

 แผนที่

วัดเจติยาคีรีวิหาร

วัดเจติยาคิรีวิหาร หรือ ภูทอก ห่างจากหนองคาย 186 กิโลเมตร เป็นสถานที่จะดการสอนพระปริญัติธรรม แผนกธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของหนองคาย มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยวมากมายทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีเจดีย์พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ สร้างด้วยคอนกรีต เสริมด้วยเหล็กประดับด้วยหินอ่อนขนาดกว้าง 16 เมตร สูง 31 เมตร ความเป็นมา พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ ได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย คืนหนึ่งได้เกิดนิมิตรขึ้นเห็นปราสาท 2 หลัง ลักษณะสวยงามมากอยู่ทางด้านภูทอกน้อย ดังนั้นพระอาจารย์จวนกุลเชฎโฐ จึงได้เดินทางมาพิสูจน์ตามที่เกิดนิมิตร และได้พบลักษณะภูมิประเทศที่สวยงานร่มรื่น เหมาะที่จะปฏิบัติธรรม จึงได้สำรวจ และปักกรดอยู่ที่ ถ้ำบนภูทอก กับพระครูศริธรรมวัฒน์ ต่อมาชาวบ้านคำแคนเห็นพระอาจารย์จวน ธุดงภ์มาอยู่ที่ภูทอก จึงพร้อมใจกันอารธนาให้สร้างวัด ขึ้นที่ภูทอก

แผนที่

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มีพระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีลายสลักบนแผ่นอิฐด้วยความประณีตสวยงาม มีซุ้มกั้นด้านและซุ้มซ้อนกันสามชั้น ลดหลั่นตามลำดับลงมา แล้วบนสุดเป็นองค์พระสถูป เบื้องบนยอดพระธาตุหุ้มทองคำ ประดับพลอยสวยงามมาก

นิทานโบราณคดีเรื่องแม่น้ำโขง ตอนหนึ่งว่า  “..พระเจดีย์ธาตุพนมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง สร้างเป็นสถูปทางพระพุทธ ศาสนาจะสร้างตามลัทธิมหายานหรือหินยาน ไม่มีที่สังเกตเหมือนอย่างที่พิมาย แต่ไม่ มีเค้าศาสนาพราหมณ์เจือปนอยู่เลย บรรดาเจดีย์สถานในพระพุทธศาสนาซึ่งสร้าง ใน สมัยของเขมรที่พบในเมืองไทย ที่สร้างสถูปเป็นประธานมีแต่พระธาตุพนมแห่งเดียว ทั้ง รูปสันฐานลวดลายก็เป็นอย่างอื่นต่างจากแบบช่างขอม ชวนให้เห็นว่าจะสร้างสมัยขอม คือ สร้างในสมัย เมื่อประเทศอันหนึ่งซึ่งเรียกในจดหมายจีนว่า “ฟูนัน” คล้าย “พนม “ เป็นใหญ่อยู่ต่างหาก รูปทรงพระเจดีย์ธาตุพนมเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนมณฑป มีซุ้มต้น สามซุ้มซ้อนกันเป็นสามชั้น เล็กเป็นหลั่นกันขึ้นไป แล้วถึงองค์พระสถูปอยู่เบื้องบน มณฑปทั้ง ๓ ชั้น ยอดสถูปหุ้มแผ่นทองคำ เช่นเดียวกับพระธาตุเมืองมหาธาตุเมือง นครศรีธรรมราช ขนาดพระสถูปดูจะเท่า ๆ กัน

แผนที่

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ชมวัดงามบนยอดเขาสูง บูชาพระพุทธรูปปางประทานพระองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ชมความงดงามของพระอุโบสถอัฏฐมุข และพระเจดีย์เกศแก้วมหาปราวาท ตระการตากิบทิวทัศน์มุมสูง ณ จุดชมวิวที่สามารถเห็นบรรยากาศได้โดยรอบ การขึ้นไปสู่ยอดเขาสามารถเดินขึ้นบันได 158 ชั้น หรือ จะใช้บริการรถรางขึ้นไปสู่ยอดเขา ในราคาท่านละ 10 บาท

ตรงกลางมีบันไดเวียนสามารถเดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุด แต่ละชั้นมีภาพเขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัติย์  ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย  และหายเหนื่อยกับวิวจากช่องหน้าต่างของพระเจดีย์ซึ่งมีอยู่รอบทิศ เห็นแม่น้ำแม่กลอง ภูเขา ท้องทุ่งนา  และวัดถ้ำเขาน้อย ซึ่งอยู่ติดกัน

แผนที่

วัดป่าประดู่

วัดป่าประดู่  อยู่ในเมืองระยอง เป็นวัดเก่าแก่ หนึ่งเดียวในประเทศไทย และน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลก สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวิหารของ วัดป่าประดู่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ไม่เหมือนที่ใด เพราะเป็นปางไสยาสน์ตะแคงซ้าย ส่วนองค์พระมีความยาวจากเศียรจรดพระบาท 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร เปิดให้เข้านมัสการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

แผนที่

เรียบเรียง : HANG REVIEW

Scroll to Top