อุทยานฯ เขาสก ชมบัวผุด เที่ยวน้ำตก ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย

อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติเขาสก พื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขาดินและเขาหินปูน และป่าดงดิบที่สมบูรณ์มาก มีพืชพันธุ์ที่หายาก แต่พืชพื้นถิ่นที่เจอเฉพาะที่ เขาสก คือ บัวผุด เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดศูนย์กลาง 70 – 80 เซนติเมตร นักท่องเที่ยวนิยมเดินป่าเข้ามาชมบัวผุดที่ เขาสก เพราะที่นี้เป็นแหล่งที่ชมบัวผุดที่ดีที่สุดในการเข้ามาท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสก ยังมีพันธุ์ไม้อีกมากมายเช่น หมากพระราหู ปาล์มเจ้าเมืองถลาง รองเท้านารี เอื้องฝาหอย เป็นป่าต้นน้ำของคลองสกและคลองพะแสง แผนที่การเดินทาง จาก สุราษฎร์ธานี – อุทยานแห่งชาติเขาสก เรียบเรียง : HANG REVIEW